OPZCI

XXXIII Zjazd PTChP: sesja poświęcona Ogólnopolskiemu Programowi Zwalczania Grypy

W dniach 10–13 maja 2014 roku w Jachrance odbędzie się 33. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, podczas którego jedna z sesji konferencji zostanie poświęcona Ogólnopolskiemu Programowi Zwalczania Grypy. W trakcie sesji wystąpią prof. Adam Antczak, dr Agnieszka Mastalerz-Migas oraz dr hab. Aneta Nitsch-Osuch.

W swoich wystąpieniach eksperci poruszą m.in. problemy związane ze strachem przed szczepieniami, leczeniem oraz profilaktyką zakażeń wirusem grypy. Zwrócą również uwagę na występowanie innych infekcji oraz zakażeń, w tym pneumokokowych. 53. sesja Zjazdu odbędzie się we wtorek 13 maja o godzinie 12.15.

***Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Celem Programu jest poprawa wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka oraz informowanie Polaków o zagrożeniach związanych z grypą i jej powikłaniami. Organizatorem Społecznej Kampanii Informacyjnej związanej z tym Programem jest Instytut Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządu oraz do pracodawców. Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego – Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH oraz takich organizacji jak: Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, 9 towarzystw medycznych, 4 organizacje zrzeszające pracodawców oraz związki samorządów. W działania Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zaangażowali się również eksperci medyczni, liderzy opinii oraz ludzie nauki, kultury oraz biznesu. Więcej informacji na stronach www.opzg.pl oraz www.grypoodporni.pl.