OPZCI

Szczepienia na każdym etapie życia
Ogólnopolski Program Zwalczania Chorób Infekcyjnych

Dla dzieci

Dlaczego warto szczepić dzieci?

Szczepienia dzieci są dla większości oczywistością, choć coraz częściej ich zasadność jest negowana. Mimo tego, są wciąż elementem tzw. kultury immunizacji wywodzącej się z przeszłości, gdy choroby zakaźne na niewyobrażalną dziś skalę dotyczyły dzieci. 

Szczepienia dzieci są fundamentem wszystkich programów szczepień. W przeszłości epidemie, takie jak polio, odra, różyczka, krztusiec i świnka wymusiły szybki rozwój naukowy, który doprowadził do wprowadzenia szczepionek szybko zaakceptowanych na fali wyżu demograficznego. Efekty tamtego okresu widzimy do dziś, lecz czas baby boom już minął i żyjemy w czasach elder boom. 

Na początku XXI wieku w Stanach Zjednoczonych, każdego roku z powodu chorób, którym można zapobiegać dzięki szczepieniom umierało od 100 do 300 dzieci i od 50 000 do 70 000 dorosłych. Ta dysproporcja pokazuje jak ważna jest zmiana podejścia do programów szczepień. 

Zmiana świadomości społecznej nt. potrzeb immunizacyjnych

Wzmacnianie świadomości potrzeby szczepień dzieci w szkołach

Oparcie metod popularyzacji szczepień na dowodach

Strategie edukacyjne przeznaczone dla dzieci

Zaangażowanie Ministerstwa Zdrowia i placówek zdrowia publicznego

Partnerstwo z samorządami terytorialnymi, szkołami i uniwersytetami na rzecz edukacji nt. szczepień

Zapoznaj się ze Strategią dla szczepień 2030

Dołącz do naszej społeczności

Przekonaj się, jak możesz pomóc
w walce z chorobami infekcyjnymi

Dla młodzieży

Dlaczego warto szczepić młodzież?

Młodzież wymaga ochrony przed niektórymi chorobami zakaźnymi, m.in. chorobie meningokokowej, która ma drugi szczyt zapadalności u osób w wieku 15-24 lat, wirusowi brodawczaka ludzkiego i przedłużenia ochrony przeciw krztuścowi.

Zaangażowanie Ministerstwa Zdrowia i instytucji zdrowia publicznego

Prowadzenie kampanii edukacyjnych

Upowszechnienie dostępu do szczepień

Umożliwienie wykonywania szczepień w różnych placówkach medycznych i pozamedycznych

Cykliczna ocena potrzeb immunizacyjnych

Integracja systemów e-zdrowia pod kątem generowania wskazań do wykonywania określonych szczepień

Zapoznaj się ze Strategią dla szczepień 2030

Dla dorosłych

Dlaczego ważne są szczepienia wśród dorosłych?

Szczepienia są skutecznym środkiem zapobiegania chorobom, co staje się szczególnie ważne wraz z wiekiem i osłabieniem układu odpornościowego. Jednakże, pomimo skuteczności szczepień, ich społeczna percepcja często kojarzy się z zapobieganiem chorobom w okresie niemowlęcym i dzieciństwie. To ogranicza wykonywanie szczepień przez dorosłych i utrudnia próby zwiększenia wyszczepialności wśród nich.

Osoby dorosłe, a zwłaszcza te, które nie zostały zaszczepione w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości powinny móc wykonać brakujące szczepienia. Dotyczy to zarówno przypadków odmowy szczepień, jak i sytuacji, gdy szczepionki aktualnie dostępne nie były stosowane, kiedy dana osoba była dzieckiem. Poza tym może być wymagana ochrona przed patogenami, których szczepy zmieniają się lub występowaniem serotypów charakterystycznych dla niektórych grup wiekowych.

Szczepionki mogą pomóc w zmniejszeniu obciążenia chorobami zakaźnymi dorosłych i seniorów, którzy są bardziej narażeni na ciężki przebieg chorób zakaźnych oraz mogą mieć znaczący wpływ na przebieg współistniejących chorób przewlekłych.

Doskonalenie Programu Szczepień Ochronnych (PSO)

Rozbudowa programu o szczepienia dorosłych

Oparcie metod popularyzacji szczepień na dowodach

Strategie edukacyjne przeznaczone dla dorosłych

Zmiana świadomości społecznej nt. potrzeb immunizacyjnych

Budowanie świadomości konieczności szczepień wśród dorosłych

Zapoznaj się ze Strategią dla szczepień 2030

Dla starszych dorosłych

Dlaczego starsi dorośli są w większej grupie ryzyka?

Immunosenescencja, czyli osłabianie układu odpornościowego z wiekiem, może przyczyniać się do zmniejszenia ochronnych efektów szczepień w osób starszych. Dotyczy zarówno odporności nabytej w dzieciństwie, jak i zdolności układu immunologicznego do odpowiedzi na nowe szczepienia. Problem immunosenescencji dotyczy zdrowia osób w wieku podeszłym, które wkrótce będą stanowiły znaczną część społeczeństwa. Dlatego dla tej grupy opracowuje się indywidualne protokoły szczepień, wprowadza się nowe, skuteczniejsze szczepionki i powtarza się regularnie szczepienia wykonane w przeszłości, m.in. przeciw grypie, błonicy, tężcowi i krztuścowi, pneumokokom i półpaścowi.

Dodatkową ochronę stanowi zaszczepienie osób, z którymi osoby starsze, zwłaszcza niezaszczepione z powodu przeciwskazań, pozostają w kontakcie. Dotyczy to m.in. pracowników ochrony zdrowia, personelu ośrodków opieki długoterminowej i instytucjonalnej, opiekunów i również dzieci. Dzięki odporności stadnej, chronione są jednostki najbardziej wrażliwe. Niestety, wskaźniki wyszczepialności przeciw chorobom zakaźnym wśród starszych dorosłych pozostają niskie, a wspólne korzyści wynikające ze szczepień, takie jak odporność stadna, są dla niektórych sposobnością do tzw. free-riding, czyli przeświadczeniu o braku ryzyka niewykonania szczepień ze względu na wysoki stopień wyszczepialności.    

Upowszechnienie dostępu do szczepień

Skrócenie ścieżki pacjenta do szczepienia do jednej wizyty szczepiennej

Zmiana świadomości społecznej nt. potrzeb immunizacyjnych

Systemy komunikacji wspomagające wykonywanie szczepień

Zaangażowanie Ministerstwa Zdrowia i instytucju zdrowia publicznego

Wsparcie dla placówek podstawowej opieki medycznej i aptek w realizacji kampanii edukacyjnych

Zapoznaj się ze Strategią dla szczepień 2030

Dla kobiet ciężarnych

Jak wielki wpływ ma szczepienie kobiet w ciąży?

Szczepienia kobiet ciężarnych mają potrójne znaczenie ochronne, ponieważ chronią matkę, nienarodzone dziecko i niemowlę w pierwszych miesiącach życia. Taka strategia pozwala zapobiegać zachorowaniom noworodków na tężec, krztusiec, grypę, prawdopodobnie również na COVID-19 i w przyszłości na infekcje RSV. W celu ochrony można zastosować szczepienia członków rodziny tworząc tzw. kokon ochronny.

Oparcie metod popularyzacji szczepień na dowodach

Walka z dezinformacją na temat szczepień

Zaangażowanie Ministerstwa Zdrowia i instytucji zdrowia publicznego

Dostarczanie aktualnych i wiarygodnych informacji nt. szczepień oraz ryzyka związanego z zachorowaniem

Likwidacja barier w dostępie do szczepień

Likwidacja nierówności w dostępie do szczepionek

Zapoznaj się ze Strategią dla szczepień 2030