OPZCI

Poznaj nas bliżej

Ogólna prezentacja celów i misji naszego programu

Nasza Misja:
Wspieranie zwalczania chorób infekcyjnych w Polsce

Wizją i długoterminowym celem Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych i Strategii dla szczepień 2030 jest, aby wszyscy i wszędzie, bez względu na wiek, mogli w pełni korzystać z dobrodziejstwa szczepień, co przełoży się na lepszy stan zdrowia i kondycję populacji.

Ambicją OPZCI jest, aby skupić uwagę systemu ochrony zdrowia na profilaktyce pierwotnej chorób zakaźnych, przez zapewnienie powszechnego i równego dostępu do szczepionek i szczepień na każdym poziomie opieki zdrowotnej i również poza nią oraz przez popularyzację szczepień w oparciu od dowody naukowe i innowacje we wszystkich grupach wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych potrzeb osób dorosłych.

Aby szczepienia były bardziej powszechne w systemie opieki zdrowotnej, konieczne są zmiany w wielu obszarach. Po pierwsze, program szczepień powinien rozwijać się adekwatnie do zmieniających się potrzeb zdrowotnych i wyzwań sanitarno-epidemiologicznych. Wiedza na temat potrzeb i rozwiązań immunizacyjnych musi być dostępna dla pracowników ochrony zdrowia, aby efektywnie edukować pacjentów. Po drugie, szczepienia powinny być możliwe do wykonania niezależnie od szczebla i formy sprawowania opieki nad pacjentem. Osoby wykonujące zawody medyczne, pracujące w aptekach, przychodniach, sanatoriach, czy w szpitalach powinny posiadać odpowiednie przygotowanie merytoryczne, uprawnienia i umiejętności do wykonywania szczepień w sposób wygodny i przyjazny dla pacjentów. Po trzecie, aby oceniać efektywność systemu, stopień ryzyka i status immunizacji niezbędne są systemy monitorowania i nadzoru wykonywania szczepień i zachorowań. Wprowadzenie powyższych rozwiązań wymaga odpowiednich zmian prawnych.

Szczepionki mogą pomóc w zmniejszeniu obciążenia chorobami zakaźnymi dorosłych i seniorów, którzy są bardziej narażeni na ciężki przebieg chorób zakaźnych oraz mogą mieć znaczący wpływ na przebieg współistniejących chorób przewlekłych. Korzyści ze szczepień na każdym etapie życia wykraczają poza sferę zdrowia jednostki, ponieważ pozytywnie wpływają na obciążenie i funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia i dobrobyt ekonomiczny kraju.

Dokumenty programowe:
Dostęp do kluczowych dokumentów
i strategii naszego projektu

Strategia dla szczepień 2030
Grypa i jej koszty w Polsce
Zobacz więcej dokumnetów

Rada Naukowa:
Zespół ekspertów medycznych wspierający nasze działania

Za nadzór merytoryczny nad realizacją Programu odpowiada Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy pod przewodnictwem prof. Adama Antczaka.

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

Przewodniczący Rady Naukowej, Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

prof. dr hab. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

Zastępca Dyrektora ds. Nauki, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

prof. UM we Wrocławiu, dr hab. med. Leszek Szenborn

Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

Kierownik Zakładu Immunologii i Alergologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śl. we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej Zdrowia Publicznego i Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr n. med. Jarosław Krzywański

Konsultant Województwa Mazowieckiego ds. medycyny sportowej, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie

Marek Wójcik

Pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich, Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

mgr farm. Michał Byliniak

Związek Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Członek Prezydium Rady Naczelnej Izby Aptekarskiej, Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, PGEU

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Profesor w Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski

Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Ordynator Klinicznego Oddziału Pediatrycznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie

Dołącz do naszej społeczności

Przekonaj się, jak możesz pomóc
w walce z chorobami infekcyjnymi

Partnerami programu są