OPZCI

Poznaj nas bliżej

Ogólna prezentacja celów i misji naszego programu

Nasza Misja:
Wspieranie zwalczania chorób infekcyjnych w Polsce

Wizją i długoterminowym celem Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych i Strategii dla szczepień 2030 jest, aby wszyscy i wszędzie, bez względu na wiek, mogli w pełni korzystać z dobrodziejstwa szczepień, co przełoży się na lepszy stan zdrowia i kondycję populacji.

Ambicją OPZCI jest, aby skupić uwagę systemu ochrony zdrowia na profilaktyce pierwotnej chorób zakaźnych, przez zapewnienie powszechnego i równego dostępu do szczepionek i szczepień na każdym poziomie opieki zdrowotnej i również poza nią oraz przez popularyzację szczepień w oparciu od dowody naukowe i innowacje we wszystkich grupach wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych potrzeb osób dorosłych.

Aby szczepienia były bardziej powszechne w systemie opieki zdrowotnej, konieczne są zmiany w wielu obszarach. Po pierwsze, program szczepień powinien rozwijać się adekwatnie do zmieniających się potrzeb zdrowotnych i wyzwań sanitarno-epidemiologicznych. Wiedza na temat potrzeb i rozwiązań immunizacyjnych musi być dostępna dla pracowników ochrony zdrowia, aby efektywnie edukować pacjentów. Po drugie, szczepienia powinny być możliwe do wykonania niezależnie od szczebla i formy sprawowania opieki nad pacjentem. Osoby wykonujące zawody medyczne, pracujące w aptekach, przychodniach, sanatoriach, czy w szpitalach powinny posiadać odpowiednie przygotowanie merytoryczne, uprawnienia i umiejętności do wykonywania szczepień w sposób wygodny i przyjazny dla pacjentów. Po trzecie, aby oceniać efektywność systemu, stopień ryzyka i status immunizacji niezbędne są systemy monitorowania i nadzoru wykonywania szczepień i zachorowań. Wprowadzenie powyższych rozwiązań wymaga odpowiednich zmian prawnych.

Szczepionki mogą pomóc w zmniejszeniu obciążenia chorobami zakaźnymi dorosłych i seniorów, którzy są bardziej narażeni na ciężki przebieg chorób zakaźnych oraz mogą mieć znaczący wpływ na przebieg współistniejących chorób przewlekłych. Korzyści ze szczepień na każdym etapie życia wykraczają poza sferę zdrowia jednostki, ponieważ pozytywnie wpływają na obciążenie i funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia i dobrobyt ekonomiczny kraju.

Dokumenty programowe:
Dostęp do kluczowych dokumentów
i strategii naszego projektu

Strategia dla szczepień 2030
Skoordynowany plan dla Grypy i COVID-19
Raport "Razem przeciw chorobom zakaźnym" - Strategia na rzecz podniesienia poziomu wyszczepialności

Rada Naukowa:
Zespół ekspertów medycznych wspierający nasze działania

Za nadzór merytoryczny nad realizacją Programu odpowiada Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy pod przewodnictwem prof. Adama Antczaka.

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

Przewodniczący Rady Naukowej, Kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śl. we Wrocławiu

prof. dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej Zdrowia Publicznego i Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Ordynator Klinicznego Oddziału Pediatrycznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie

prof. dr hab. med. Joanna Chorostowska-Wynimko

Zastępca Dyrektora ds. Nauki, Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii Klinicznej, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

prof. UM we Wrocławiu, dr hab. med. Leszek Szenborn

Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu

Marek Wójcik

Pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich, Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

dr n. med. Jarosław Krzywański

Konsultant Województwa Mazowieckiego ds. medycyny sportowej, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie

mgr farm. Michał Byliniak

Związek Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

dr n. farm. Mikołaj Konstanty

Członek Prezydium Rady Naczelnej Izby Aptekarskiej, Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, PGEU

prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś

Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii, Profesor w Wydziale Medycznym Uczelni Łazarskiego w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk

Kierownik Zakładu Immunologii i Alergologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski

Kierownik Katedry Chorób Zakaźnych, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski

Kierownik I Katedry Ginekologii i Położnictwa Kliniki Medycyny Płodu i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

dr n. med. i n. o zdr. Monika Pintal-Ślimak

Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych 

prof. dr hab. n. med. Marcin Czech

Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego 

prof. dr hab. n. med. Anna Skoczyńska

Kierownik Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej

Rada Ekspercka: Zespół ekspertów medycznych wspierający nasze działania

Za nadzór merytoryczny nad realizacją Programu odpowiada Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy pod przewodnictwem prof. Adama Antczaka.

dr Barbara Joanna Bałan

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

dr n. med. Małgorzata Bartkowiak-Emeryk

ALERGOTEST Specjalistyczne Centrum Medyczne, Lublin

dr med. Małgorzata Bednarek

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź

mgr Artur Białoszewski

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa

dr Wiesława Błudzin

Oddział Chorób Zakaźnych Szpital Wojewódzki w Opolu – SPZOP

dr Michalina Bou-Matar

Przychodnia nr 2 SZPZLO Warszawa Praga Południe

lek. med. Leszek Cichoń

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”, Częstochowa

dr n. med. Zdzisław Domagała

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Bilcza”

mgr Anna Dusza-Ciechanowska

Urząd Miasta w Kielcach Wydział Oświaty i Promocji Zdrowia

prof. dr. hab. n. med. Robert Flisiak

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

dr med. Paweł Grzesiowski

Ekspert NRL ds. walki z COVID-19, Warszawa

dr n. med. Barbara Hasiec

Oddział Chorób Zakaźnych Dziecięcych Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Lublin

dr n. med. Danuta Jurkiewicz-Badacz

Wojewódzka Poradnia Szczepień Ochronnych Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

lek. med. Jacek Kidoń

Miejska Przychodnia „Lecznicza”, Łódź

dr n. med. Maria Lentas

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

lek. med. Michał Matyjaszczyk

NZOZ „Esculap” – Poradnia Zdrowia Rodzinnego, Łódź

lek. med. Anna Ryss

NZOZ „Animed”, Lublin

dr n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela, Bydgoszcz

lek. med. Weronika Sklanny-Woźniak

NZOZ Vermed, Żory

dr n. med. Ewa Smukalska

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela, Bydgoszcz

lek. med. Ewa Stadnik

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Lublin

lek. med. Aleksandra Szafrańska-Barańska

NZOZ „Medicus”, Gostynin

lek. med. Stanisława Szcześniak-Mazur

Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży, Radom

dr Rafał Szczukocki

NZOZ Promed, CCMP, Kielce

lek. med. Izabela Tarczoń

Specjalistyczna Poradnia Medyczna „Przylądek Zdrowia”, Kraków

lek. med. Alicja Wajrak-Fałowska

Centrum Medyczne „Batorego”, Nowy Sącz

dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak-Kosak

Ośrodek Diagnostyki Medycznej, Warszawa

dr Ewa Duszczyk

Członek Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

Dołącz do naszej społeczności

Przekonaj się, jak możesz pomóc
w walce z chorobami infekcyjnymi

Partnerami programu są

Patroni medialni
Społeczna kampania informacyjna jest wspierana przez firmy