OPZCI

Wystąpienie Ministra Marka Posobkiewicza

Minister Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny jest częstym gościem spotkań orgaznizowanych w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Podczas tegorocznego Flu Meeting wręczył wyjątkowe wyróżnienia dla Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy – Flu Fighter za wieloletnie zaangażowanie w budowanie świadomości na temat grypy i promocję istotności szczepień.