OPZCI

Szczepionki przeciw pneumokokom dostępne w aptekach bez zakłóceń!

W aptekach ponownie dostępna jest bezpłatna  szczepionka przeciw pneumokokom dla seniorów. To doskonała wiadomość dla pacjentów, którzy dotychczas nie skorzystali z tej możliwości. Pneumokoki to bakterie, które mogą powodować poważne choroby, tj. zapalenie płuc czy sepsę. Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych rekomendują szczepienia jako najlepszy sposób profilaktyki.

Od września 2023 obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie na refundowaną szczepionką 13-walentną w opakowaniu 1-dawkowym, co bez wątpienia spowodowane jest możliwością bezpłatnego zaszczepienia uprawnionych seniorów (lista 65+ obowiązująca od 1 września) i rozpoczęciem sezonu infekcyjnego. Sytuacja ta pokazuje skuteczność programu refundacyjnego. Warto go dalej rozwijać i skracać ścieżkę pacjenta do profilaktyki. Takie działania zwiększają wyszczepialność, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie zachorowalności społeczeństwa.

Refundacja szczepionki PCV13 jest dostępna dla osób powyżej 65 roku życia z chorobami współistniejącymi. Ważne jest, aby pacjenci posiadali receptę z wpisanym kodem uprawnienia dodatkowego „S” dla seniorów, aby móc skorzystać ze szczepionki bezpłatnie​​. Należy pamiętać, że stale dostępna jest także 20-walentna szczepionka (PCV20), która pozostaje opcją pełnopłatną dla tych, którzy poszukują jeszcze szerszej ochrony przeciw pneumokokom. Choć nie jest objęta refundacją, stanowi ważny element w strategii profilaktycznej zdrowia publicznego.

Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych podkreślają znaczenie szczepień jako najskuteczniejszej formy profilaktyki zdrowotnej. Szczepienia nie tylko chronią zaszczepione osoby, ale także przyczyniają się do ograniczenia rozprzestrzeniania chorób w populacji, wspierając ogólną odporność zbiorową. „Skuteczną formą profilaktyki zakażeń bakteryjnych, w tym pneumokokowych, jest szczepienie, które zapobiega ciężkim postaciom zapaleń płuc. Szczepienie przeciw pneumokokom wykonujemy tylko raz w życiu i w dowolnym momencie, więc jest ono niezwykle wygodne z perspektywy dorosłego pacjenta.” – dodaje prof. Adam Antczak, Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych. Szczepienia przeciw pneumokokom u osób dorosłych mogą być podane na tej samej wizycie co szczepienie przeciw grypie.

Pneumokokowe zapalenie płuc może nieść za sobą poważne skutki. Niektóre osoby na długo po przebyciu choroby, mogą odczuwać negatywny wpływ na samopoczucie podczas kolejnych tygodni, a nawet dłużej. Ten stan może wymagać wizyty w szpitalu lub bezpośrednio zagrażać życiu. Eksperci ostrzegają, że zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsa należą do tzw. inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP). Wg danych KOROUN (Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego)  współczynnik śmiertelności w Polsce  na IChP to ponad 50%, co oznacza ze co druga osoba dorosła umiera. Z kolei zapalenie płuc stanowi ok. 50% hospitalizacji z powodu chorób układu oddechowego u osób dorosłych w Polsce i może być ciężkim powikłaniem zakażenia wirusem grypy.

W przypadku pacjentów hospitalizowanych z powodu pneumokokowego zapalenia płuc:[1]

  • średnio 12 dni trwa hospitalizacja
  • średnio 1 pacjent na 8 będzie wymagał leczenia na OIOM[2]
  • średnio 1 pacjent na 8 będzie musiał zostać podłączony do respiratora

[1] W badaniu z udziałem 2039 pacjentów w wieku co najmniej 18 lat wymagających dożylnej antybiotykoterapii w 10 krajach europejskich.

[2] Oddział Intensywnej Opieki Medycznej