Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /opzci/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /opzci/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /opzci/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /opzci/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

OPZCI


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /opzci/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

RAZEM PRZECIW GRYPIE – podsumowanie warsztatów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy

Podsumowanie spotkania:
Spotkanie „Zaangażowani w walkę z grypą” było okazją do przeprowadzenia analizy sytuacji rynkowej i czynników wpływających na poziom wyszczepialności przeciw grypie w Polsce. Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy po raz kolejny wskazali na potrzebę nieustającej edukacji zarówno lekarzy, jak i pacjentów.

Analiza została podzielona na dwie części. W pierwszej z nich uczestnicy analizowali kwestie dostępu, przystępności cenowej oraz świadomościowe. Ostatecznie skupili się na akceptacji i działaniu. W spotkaniu wzięło udział 30 osób, w tym przedstawiciele instytucji publicznych, patronów i partnerów, eksperci medyczni.

DOSTĘP

Co jest problemem?

 • Niedogodne godziny pracy placówek medycznych (3)
 • Tereny, miejscowości ubogie niezindustrializowane (3)
 • Możliwość szczepienia na uczelniach, w pracy, w szkołach (2)

Co nie jest problemem?

 • Mała liczba punktów szczepień (2)
 • Liczba personelu medycznego (2)
 • Pełna dostępność szczepionek przez cały sezon w aptekach i ZOZ-ach (2)
 • Częstotliwość kontaktów pacjentów z lekarzem POZ (2)
 • Niedogodna lokalizacja, ograniczona liczba miejsc szczepień (2)

Co ma najmniejszy wpływ?

 • Niedogodna lokalizacja, ograniczona liczba miejsc szczepień
 • Rejestracja u Lekarza Rodzinnego
 • Możliwość szczepienia w aptekach, miejscach publicznych takich jak centrum handlowe

Co ma największy wpływ?

 • Pełna dostępność szczepionek przez cały sezon w aptekach i ZOZ-ach (2)
 • Częstotliwość kontaktów pacjentów z lekarzem POZ

PRZYSTĘPNOŚĆ CENOWA

Co jest problemem?

 • Wiedza pacjentów na temat dostępności bezpłatnych szczepień (3)
 • Poświęcony czas, dojazd do punktu szczepień (3)
 • Koszt szczepienia dla pacjenta (2)

Co nie jest problemem?

 • Koszt szczepienia dla pacjenta (2)
 • Wiedza pacjentów na temat dostępności bezpłatnych szczepień
 • Koszt szczepionki

Co ma najmniejszy wpływ?

 • Koszt szczepionki (2)
 • Poświęcony czas, dojazd do punktu szczepień

Co ma największy wpływ?

 • Koszt szczepienia dla pacjenta
 • Wiedza pacjentów na temat dostępności bezpłatnych szczepień
 • Koszt szczepionki
 • Poświęcony czas, dojazd do punktu szczepień

ŚWIADOMOŚĆ

Co jest problemem?

 • Postrzeganie choroby, powikłań i szczepienia przez personel medyczny (3)
 • Ogólna wiedza ludzi/pacjentów na temat choroby (3)
 • Przychylność/wsparcie autorytetów społecznych (gwiazd, aktorów itp.) w zakresie realizacji szczepień (2)
 • Ogólna wiedza ludzi/pacjentów na temat szczepień (2)

Co nie jest problemem?

 • Dotychczasowe doświadczenia pacjentów związane z igłami, szczepieniami (3)
 • Doświadczenia związane z kontaktem ze służbą zdrowia (2)

Co ma najmniejszy wpływ?

 • Dotychczasowe doświadczenia pacjentów związane z igłami, szczepieniami (2)
 • Przychylność/wsparcie instytucji rządowych w zakresie realizacji szczepień

Co ma największy wpływ?

 • Wiedza personelu medycznego na temat choroby i szczepień (3)
 • Przychylność/wsparcie instytucji rządowych w zakresie realizacji szczepień
 • Przychylność/wsparcie mediów w zakresie realizacji szczepień
 • Wiedza na temat szczepień

AKCEPTACJA

Co jest problemem?

 • Postrzeganie przez pacjentów skuteczności szczepionek/szczepień (3)
 • Zaufanie do producentów szczepionek (3)
 • Postrzeganie przez pacjentów prawdopodobieństwa zakażenia (2)
 • Silna rola emocji związanych ze szczepieniami (strach, obawa, niechęć) (2)
 • Postawy antyszczepionkowe (2)

Co nie jest problemem?

 • Zaufanie do porad udzielanych przez pracowników służby zdrowia (dot. szczepień) (2)
 • Postrzeganie przez personel medyczny zagrożenia w razie zakażenia
 • Poziom wykształcenia
 • Postrzegana potrzeba szczepień
 • Przekonanie, że szczepionka uchroni nas przed zakażeniem
 • Tereny, miejscowości ubogie niezindustrializowane
 • Zalecenia przekazywane przez pracowników służby zdrowia

Co ma najmniejszy wpływ?

 • Poziom wykształcenia (2)
 • Zaufanie do krajowych organów ds. zdrowia i prowadzonej przez nie polityki
 • Negatywny stosunek do szczepień

Co ma największy wpływ?

 • Zalecenia przekazywane przez pracowników służby zdrowia (2)
 • Postawy antyszczepionkowe
 • Negatywny stosunek do szczepień
 • Zaufanie do porad udzielanych przez pracowników służby zdrowia (dot. szczepień)
 • Postrzeganie przez pacjentów skuteczności szczepionek/szczepień
 • Postrzeganie przez personel medyczny prawdopodobieństwa zakażenia

DZIAŁANIE

Co jest problemem?

 • Uproszczenie (prawne, instytucjonalne) realizacji szczepień dla pacjentów (2)
 • Ukierunkowane zaproszenia na szczepienia lub przypomnienia
 • Uproszczenie (prawne, instytucjonalne) realizacji szczepień dla szczepiących
 • Status społeczno-ekonomiczny
 • Poziom wykształcenia

Co nie jest problemem?

 • Dostęp do informacji na temat punktów szczepień (strona internetowa itp.) (3)
 • Poziom wykształcenia
 • Status społeczno-ekonomiczny

Co ma najmniejszy wpływ?

 • Ukierunkowane zaproszenia na szczepienia lub przypomnienia
 • Uproszczenie (prawne, instytucjonalne) realizacji szczepień dla pacjentów

Co ma największy wpływ?

 • Poziom wykształcenia
 • Uproszczenie (prawne, instytucjonalne) realizacji szczepień dla szczepiących