OPZCI

Nowe ryzyka epidemiczne wynikające z wojny w Ukrainie i Skoordynowany Plan dla grypy i COVID-19 – wnioski z debaty Flu &COVID Meeting 2022