Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /opzci/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /opzci/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /opzci/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /opzci/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

OPZCI


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /opzci/wp-content/plugins/pro-elements/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Modelowy samorządowy program polityki zdrowotnej profilaktyki grypy w grupach ryzyka

Stowarzyszenie CEESTAHC we współpracy z Ogólnopolskim Programem Zwalczania Grypy opracowało „Modelowy samorządowy program polityki zdrowotnej profilaktyki grypy w grupach ryzyka”. Dokument ten jest adresowany do samorządów i ma na celu pomoc merytoryczną Jednostkom Samorządu Terytorialnego, które planują wdrożyć program profilaktyki grypy na swoim terenie.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i choroby grypopodobne oraz powikłań po zakażeniu wirusem grypy. Program ma również za zadanie zmniejszenie liczby hospitalizacji wywołanych przez wirus grypy oraz zwiększenie liczby osób stosujących szczepienia przeciw grypie – objęcie co najmniej 50% populacji docelowej w każdym roku realizacji programu. Platforma została opracowana przez dr n. med. Hannę Czajkę we współ- pracy ze Stowarzyszeniem CEESTAHC, inicjatorem współpracy jest Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy – prof. dr hab. med. Adam Antczak, Prorektor ds. Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

„Modelowy samorządowy program polityki zdrowotnej profilaktyki grypy w grupach ryzyka” został opracowany przez dr n. med. Hannę Czajkę, we współpracy ze Stowarzyszeniem CEESTAHC. W ramach opracowywania własnego programu zalecane jest skorzystanie z rekomendacji AOTMiT ze strony http://www.aotm.gov.pl/www/programy-polityki-zdrowotnej/schemat-ppz/

Zgodnie z wytycznymi AOTMiT strona tytułowa powinna zawierać następujące elementy:

1. Nazwa Programu,

2. Okres realizacji Programu,

3. Autorzy Programu,

4. Kontynuacja/trwałość Programu (określenie, czy jest zachowana ciągłość działań Programu).

Program polityki zdrowotnej – zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia okre- ślonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez ministra albo jednostkę samorządu terytorialnego.