Choroby pneumokokowe stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, szczególnie dla starszych osób i z obniżoną odpornością. Od 1 września 2023 roku pojawiła się wyjątkowa możliwość skorzystania z bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom dla osób powyżej 65 roku życia z grup ryzyka. W imieniu Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych zwracamy się do Państwa z prośbą o zachęcenie podległych Państwu placówek opieki długoterminowej do realizacji szczepień przeciw pneumokokom chroniących przebywające tam osoby m.in. przed zapaleniem płuc, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych i sepsą.

Szczepienia przeciw pneumokokom dla tej grupy są kluczowym elementem w zapobieganiu poważnym komplikacjom zdrowotnym. Dostępność bezpłatnych szczepień w ramach programów gwarantowanych jest znaczącym krokiem naprzód w ochronie zdrowia publicznego i redukcji obciążeń dla systemu opieki zdrowotnej oraz budżetów instytucji zajmujących się opieką nad seniorami. Decyzja o zaangażowaniu w profilaktykę pneumokokową wśród pensjonariuszy z pewnością przyniesie Państwu efekty w postaci ograniczenia wydatków na leczenie, rehabilitację po przebytych infekcjach, ale przede wszystkich zapobiegnie kolejnym przypadkom zachorowań i ich konsekwencjom, w tym także zgonom. Zachęcamy, aby przy planowanych aktywnościach zdrowotnych wziąć pod uwagę zaszczepienie podopiecznych przed pneumokokami.

Infekcje wywołane przez pneumokoki są szczególnie niebezpieczne dla seniorów, głównie ze względu na wysoką łatwość zakażenia się drogą kropelkową m.in. podczas kaszlu, kichania, rozmowy, śmiechu czy zabiegów wykonywanych w obrębie dróg oddechowych (odsysanie, bronchoskopia, intubacja). Ponadto, zakażenia te mogą prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych, w tym znacząco zwiększać ryzyko śmierci. Osoby mieszkające w domach opieki są wyjątkowo podatne nie tylko na samo zakażenie, ale również na ciężki przebieg chorób zakaźnych. Z tego względu powinny zostać wprowadzone szczególne środki ostrożności, mające na celu ochronę nie tylko pensjonariuszy, ale również personelu i odwiedzających.

Dodatkowo, pneumokoki są najczęstszym patogenem wikłającym przebieg grypy. Koinfekcja bakteryjna dotyczy nawet 35% pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy, a zakażenie grypą zwiększa ryzyko pneumokokowego zapalenia płuc. Warto pamiętać, że wystarczy tylko jedna dawka szczepionki przeciw pneumokokom, aby zabezpieczyć się przed zagrożeniem i istnieje możliwość zaszczepienia pensjonariuszy przeciw pneumokokom i grypie na jednej wizycie.