OPZCI

Grypa W Głowie Polityka

Grypa w głowie Polityka to akcja, której celem było poznanie poziomu wiedzy polityków na temat grypy, jej powikłań i leczenia. Istotnym elementem badania była również popularyzacja wiedzy o zagrożeniach związanych z grypą oraz korzyściach stosowania szczepień ochronnych. W badaniu wzięło udział 261 respondentów, co stanowi 56,7% wszystkich posłów. Ankiety były przeprowadzane przez ankieterów podczas czterech posiedzeń Sejmu. Pytania dla polityków zostały przygotowane przez Radę Naukową Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Ankieta była anonimowa. Podczas opracowywania wyników nie była analizowana przynależność do partii oraz metryczka.