OPZCI

Co 2 minuty rak szyjki macicy zabija jedną kobietę na świecie!

4 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości HPV! Eksperci z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych przypominają o znaczeniu profilaktyki i edukacji w zakresie zwalczania wirusa brodawczaka ludzkiego. Wirus HPV jest jedną z najczęstszych przyczyn chorób przenoszonych drogą płciową, a szczepienia przeciw HPV stanowią skuteczną metodę zapobiegania wielu poważnym chorobom, w tym rakowi szyjki macicy, odbytu, sromu, pochwy, stanów przednowotworowych szyjki macicy, ale także rozwojowi brodawek w okolicy narządów płciowych, tzw. kłykcin kończystych.

Od 1 czerwca 2023 roku został wprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia Powszechny Program szczepień przeciw HPV i kierowany jest do dziewczynek i chłopców w wieku 12 i 13 lat. W Programie Szczepień Ochronnych (PSO) dostępne są dwie szczepionki:

  • Szczepionka 2 walentna przeciw typom HPV16 i HPV18 (genotypy wysokoonkogenne)
  • Szczepionka 9 walentna skierowana przeciw typom HPV6, HPV11 (niskoonkogenne, wywołujące brodawki narządów płciowych), HPV16, HPV18, HPV31, HPV33, HPV45, HPV52, HPV58 (genotypy wysokoonkogenne)a decyzję o wyborze podejmuje rodzic dziecka wraz z lekarzem.

Decyzję o wyborze szczepionki podejmuje rodzic dziecka wraz z lekarzem. Pomimo dostępności programu szczepień, obserwuje się niski odsetek (20%) zaszczepionych osób w grupie docelowej, co podkreśla potrzebę intensyfikacji działań edukacyjnych i promocyjnych. Ogólnopolski Program Zwalczania Chorób Infekcyjnych zaapelował do Ministerstwa Zdrowia o wprowadzenie szczepień przeciw wirusowi HPV w szkołach. Celem tej inicjatywy jest zwiększenie dostępności szczepień i podniesienie świadomości na temat profilaktyki HPV, w celu realizacji założeń Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030.

„Niezwykle istotne jest poszerzanie świadomości na temat wirusa i chorobach przez niego wywoływanych oraz upraszczanie dostępu do szczepień. Zwiększenie zaangażowania szkół w realizacji programu szczepień skróci ścieżkę pacjenta do profilaktyki, wpłynie na zwiększanie odsetka zaszczepionej młodzieży oraz poprawi realizację Narodowej Strategii Onkologicznej” podkreśla, prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Kierownik Kliniki Pediatrii.

Aktualnie wyróżnia się aż 14 onkogennych typów wirusa HPV, zaliczanych do wirusów wysokiego ryzyka. Przyczyniają się one do powstawania nowotworów zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn! W wyniku przetrwałego zakażenia typami onkogennymi może dojść do rozwoju raka szyjki macicy, odbytu, pochwy, sromu, prącia oraz nowotworów głowy i szyi.

„Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji wiążących się z zakażeniem wirusem HPV. Może on dotknąć każdego, dlatego warto rozpocząć profilaktykę jak najwcześniej jeszcze przed inicjacją seksualną. Zalecana jest ona w wieku dojrzewania, jeszcze przed pierwszym kontaktem z wirusem, ale korzyści płynące ze szczepienia są odnoszone także w dorosłości. Nie ma górnej granicy wieku dla szczepień, a szczepić się powinny zarówno kobiety, jak i mężczyźni” – dodaje prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, Kierownik Kliniki Położnictwa i Perinatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii.

Szczepić powinno się także chłopców. Mężczyźni również są nosicielami wirusa i chorują na choroby związane z wirusem HPV. Jednym z celów WHO jest wyeliminowanie nowotworów spowodowanych przez wirusa brodawczaka ludzkiego, w tym raka szyjki macicy, jednak cel ten nie zostanie osiągnięty bez immunizacji także płci męskiej.

W Polsce każdego dnia 6 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy, a 4 Polki umierają z powodu tej choroby. W 2021 roku odnotowano 2160 nowych przypadków raka szyjki macicy i 1647 zgonów. W Polsce wskaźnik zachorowalności na raka szyjki macicy wynosi 11,0/100 000 a umieralności 8,4/100 000![1], [2]Niemal 50% przypadków raka szyjki macicy oraz 30% zgonów z powodu z powodu tego nowotworu dotyczy kobiet w wieku produktywnym <60 (dane z 2019 roku).24

Jak pokazały doświadczenia wielu krajów min. w Australii i Wielkiej Brytanii tylko szczepienia populacyjne bez względu na płeć dają możliwość skutecznej eradykacji wirusa ze społeczeństwa. Analizy pokazują, że każde 1 EUR zainwestowane w Program Szczepień Ochronnych zwraca zysk w postaci 2 EUR z punktu widzenia płatnika publicznego i ponad 7 EUR z perspektywy społecznej.


[1] Data source: GLOBOCAN 2020, https://gco.iarc.fr/today/home, akces: 30/11/2022/ dane z 2020 roku

[2] http://onkologia.org.pl/ ; NHF Statistics