OPZCI

33 czytanki o komunikacji, czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować

„33 czytanki o komunikacji, czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować” Tomasza Sobierajskiego, to nowy poradnik przygotowany w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Materiał zawiera porady na temat tego jak reagować w trudnych sytuacjach, które pojawiają się w relacji lekarz – pacjent.

Poradnik „33 czytanki o komunikacji, czyli jak być dobrym lekarzem i nie zwariować” to napisane z dystansem historie z życia codziennego, pozwalające szerzej spojrzeć na kontekst relacji z pacjentem. Treść poradnika jest skierowana nie tylko do lekarzy, ale również do środowiska pielęgniarskiego, farmaceutów i studentów medycyny i wszystkich tych, których praca polega na kontakcie z pacjentem. Tomasz Sobierajski w zabawny sposób przedstawia sytuacje kryzysowe i sprawia, że problemy z pozoru niemożliwe do rozwiązania stają się proste.

Potraktujcie spotkanie z tą książką i ze mną (choć tylko pośrednio) jako zabawę – zgodnie z ideą Papcia Chmiela „ucząc, bawi, bawiąc uczy”. Swoje spostrzeżenia na temat relacji lekarz – pacjent ująłem w formie krótkich czytanek, do których możecie sięgnąć w drodze do pracy, przed snem, w toalecie, na nocnym dyżurze, na wakacjach, albo w przerwie między kolejnymi pacjentami” – pisze Tomasz Sobierajski we wstępie do poradnika.

Propozycje i rady powstały na podstawie wieloletniego cyklu wykładów i warsztatów, które sam autor prowadził dla lekarzy różnych specjalności w całej Polsce. Teksty są wynikiem wielogodzinnych rozmów z wybitnymi przedstawicielami profesji lekarskiej oraz tysięcy pytań, listów i wątpliwości ze strony specjalistów z zakresu medycyny, na które autor odpowiadał na co dzień.

Dr Tomasz Sobierajski jest socjologiem, badaczem, trenerem umiejętności interpersonalnych, adiunktem w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od blisko dziesięciu lat prowadzi wykłady i warsztaty dla lekarzy różnych specjalności z zakresu komunikacji lekarz – pacjent, ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji. Wspiera lekarzy i placówki medyczne w procesach negocjacyjnych, związanych z postępowaniem w wypadku zdarzeń niepożądanych. Projektuje, opracowuje i koordynuje krajowe oraz międzynarodowe projekty badawcze zakresu mediacji, socjologii zdrowia i planowania kariery.