Najciekawsze materiały zdrowotne o grypie, czyli Zdrowe Pióro 2023

20 kwietnia odbyła się debata V-Meeting 2023, organizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych. Podczas tegorocznego spotkania zaprezentowany został nowy Dokument Programowy V-Project – Strategia dla szczepień 2030. Spotkanie było również okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu „Zdrowe Pióro”. To już kolejna edycja, w ramach której uhonorowani zostają dziennikarze, którzy dzięki swojej pracy przyczyniają […]

Jak wdrożyć w Polsce europejską agendę szczepień na każdym etapie życia? – wnioski z debaty V-Meeting 2023

Szczepienia mają niezaprzeczalną wartość zdrowotną i społeczną oraz są wysoce opłacalną inwestycją dla systemów ochrony zdrowia – to wiodące wnioski płynące z debaty V-Meeting 2023, zorganizowanej przez Ogólnopolski Program Zwalczania Chorób Infekcyjnych. Tymczasem w Polsce bardzo szybko rośnie liczba osób uchylających się od obowiązkowych szczepień. Według danych NIZP-PZH w 2022 r. przekroczyła 70 tys. odmów. […]