Nagrody Flu Fighter

Nagrody Flu Fighter to specjalne wyróżnienie dla instytucji, które w szczególny sposób angażują się działania podejmowane w ramach Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Rada Naukowa OPZG brała pod uwagę całokształt działań podjętych na rzecz promocji profilaktyki grypy. Liczymy na to, że działania podjęte przez nagrodzone instytucje również w przyszłości przyczynią się do propagowania istotności profilaktyki grypy […]