OPZCI

Slide
Strategia dla szczepień 2030

To dokument opracowany przez Radę Ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych, który ma na celu podniesienie poziomu wyszczepialności w Polsce. Przyszłość immunizacji, jako elementu polityki zdrowia publicznego, to szczepienia realizowane na każdym etapie życia. Celem tej koncepcji jest zapewnienie wykonania odpowiednich szczepień adekwatnie do wieku i indywidualnych potrzeb na każdym etapie życia, od niemowlęctwa do późnej starości.

Slide
Jesteśmy fundacją, która działa na rzecz społeczeństwa. Poznaj nasze projekty i działania!

Organizatorem Programu jest Fundacja "Nadzieja dla Zdrowia". Jej celem jest edukacja w zakresie profilaktyki i leczenia chorób przewlekłych. Fundacja dąży do przeciwdziałania rozwojowi chorób cywilizacyjnych oraz niesie pomoc pacjentom ich rodzinom w dostępie do najbardziej nowoczesnych terapii. Wspiera chorych i ich bliskich w walce o prawa pacjenta i dostęp do leczenia w ramach obowiązującego systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Zapobieganie i walka
z chorobami zakaźnymi
Dowiedź się więcej

Ogólnopolski Program Zwalczania Chorób Infekcyjnych (dawniej Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy) jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Program od ponad 10 lat prowadzi w Polsce działania edukacyjne oraz wspiera podniesienie poziomów wyszczepialności, zarówno wśród pacjentów z grup ryzyka, jak też w całym społeczeństwie. Założeniem OPZCI jest to, aby wszyscy i wszędzie, bez względu na wiek, mogli w pełni korzystać z dobrodziejstwa szczepień, co przełoży się na lepszy stan zdrowia i kondycję populacji. Pragniemy skupić uwagę systemu ochrony zdrowia na profilaktykę pierwotną chorób zakaźnych oraz zapewnieniu powszechnego i równego dostępu do szczepionek i szczepień na każdym poziomie opieki zdrowotnej.

Znajdź najświeższe
informacje i wieści

Śledź naszą aktywność
na Twitterze

Partnerami programu są